CONCURSAL

EL CONCURS EXPRÉS

1.- INSOLVÈNCIA DE L’EMPRESA.

La Llei Concursal diu que es troba en estat d’insolvència el deutor que no pot complir regularment les seves obligacions exigibles (impossibilitat de pagament a proveïdors, entitats financeres….).

Si no es procedeix en el termini de dos mesos a iniciar els tràmits del concurs de creditors, la Llei de Societats de Capital estableix que davant una situació d’insolvència d’una empresa l’administrador de la mateixa podria en determinades circumstàncies arribar a ser responsable personalment dels deutes de la seva empresa.

Si l’empresa/ri no pot redreçar la seva situació, potser li caldrà començar de zero, i això passa per poder posar punt i final de forma ordenada, i el més aviat possible, a la societat que fins ara utilitzava per operar al mercat,  i poder així focalitzar la seva energia i recursos en una nova activitat i projecte empresarial.

Així doncs, l’administrador davant una situació d’insolvència que no pugui redreçar té l’obligació de demanar un concurs, i també la necessitat de fer-ho per evitant incórrer en responsabilitats personals.


2.- ARTICLE 176 BIS DE LA LLEI CONCURSAL.

La llei obliga a dissoldre i liquidar la societat mitjançant el corresponent procediment concursal, fins i tot en supòsits de manca d’actius realitzables o que el seu valor sigui insuficient per a cobrir les despeses del concurs.

Ara bé la Llei Concursal preveu que en determinats supòsits és possible tramitar la dissolució i liquidació d’aquesta mena de societats de manera ràpida i econòmica. Ens referim als anomenats “concursos express” al que fa esment l’article 176 BIS de la Llei.

El concurs exprés és una modalitat de concurs de creditors a la qual poden acollir-se aquelles empreses mancades de béns per a liquidar o amb béns el valor de liquidació dels quals no és suficient per a cobrir ni tan sols les despeses del concurs.

S’anomena concurs exprés perquè en la mateixa resolució judicial a la qual el Jutge declara el concurs de creditors, i de manera simultània, es declara la conclusió del procediment i l’extinció de la societat, posant fi al procediment i a la mateixa societat. 

Així doncs, no hi ha nomenament d’administrador concursal (no cal satisfer els seus honoraris), ni hi ha crida als creditors.   Podem dir que el concurs queda concentrat i reduït a la seva mínima expressió, la qual cosa suposa un estalvi de temps i de costos per a les petites empreses i negocis, a qui la paraula concurs de creditors moltes vegades els resulta massa gran.

3.- NOVA LLEI CONCURSAL. Article 470.

La nova Llei concursal  – Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal- manté també aquesta possibilitat del concurs exprés; així, al seu article 470 diu:

Artículo 470. Presupuestos.

El juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable.
TRUCA'NS: 977 61 22 23
juridic@legalab.com